reklama


REKLAMA NA SŁUPACH ORAZ TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH

Regulamin umieszczania reklam i ogłoszeń:
- Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych oraz tablic ogłoszeń drobnych, będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu (MOSiR),
- MOSiR jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach i tablicach reklamowych,

- MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń,
- MOSiR ma prawo odmowy wykonania usługi w przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia dobra osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia,
- Za bezumowne korzystanie ze słupów i tablic ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem jak za 7 - dniową ekspozycję oraz odszkodowanie za zniszczenie ekspozycji w kwocie 50 zł/ plakat lub do wysokości roszczenia,
- Tablice ogłoszeń drobnych służą do umieszczania informacji oraz ogłoszeń,
- Plakaty rozklejane są w każdy piątek.


 
(słupy oznaczone kolorem niebieskim klejone są na wysokości 1 m od dolnej części)


BANERY I TABLICE NA OBIEKTACH MOSiR
Bannery reklamowe mogą zostać umieszczone na następujących obiektach MOSiR:
- Stadion Miejski przy ul. Spółdzielczej 2 (barierki ogrodzeniowe wewnętrzne oraz na zewnątrz)
- Ośrodek Wodno - Sportowy przy ul. Spacerowej 24-26 (na ogrodzeniu, budynkach oraz słupach oświetleniowych)
- Skate Park - działka nr 170/3 w obrębie IV, przy obwodnicy miejskiej.REKLAMA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOSiR (SPONSORING)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu każdego roku organizuje szereg imprez sportowych i rekreacyjnych o różnym zasięgu (lokalnym, regionalnym i międzynarodowym).
Podczas takich imprez możliwy jest m.in.
- umieszczenie reklamy sponsora na obiektach należących do MOSiR,
- ustawienie stoiska reklamowego sponsora na terenie obiektu należącego do MOSiR,
- umieszczenie logo lub nazwy sponsora imprezy na plakatach i we wszystkich materiałach promujących imprezę.REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ MOSiR
www.mosir.boleslawiec.pl